การสั่งซื้อ

HOW TO BUY

1

เลือกสินค้า เพิ่มลงตะกร้า

เลือกสินค้า
เพิ่มลงตะกร้า

2

เมื่อได้สินค้าครบตามต้องการ
กด “สั่งซื้อและชำระเงิน”

เมื่อได้สินค้าครบตามต้องการกด
“สั่งซื้อและชำระเงิน”

3

ตรวจสอบรายการสินค้า
และราคา จากนั้นกรอกข้อมูลลูกค้าสำหรับ การจัดส่ง
จากนั้นกด “สั่งซื้อ”

ตรวจสอบรายการสินค้า
และราคา จากนั้นกรอกข้อมูลลูกค้า
สำหรับ การจัดส่งจากนั้นกด “สั่งซื้อ”

4

โอนเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง
ไปที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือพร้อมเพย์

5

ทำการแจ้งชำระเงินที่หน้า
CONFIRM PAYMENT
แนบรูปสลิปการโอน
แล้วกด “แจ้งชำระเงิน”

6

รอรับสินค้า
2-5 วันทำการ